نایلکس رکابدار

نایلکس رکابدار

نایلکس رکابدار تولید شده از مواد اولیه ورودی از پتروشیمی

Date

31 ارديبهشت 1401

Tags

نایلون